Naprawa kredytu: rozwiązanie typu Quick Identity Theft

Naprawa kredytu: rozwiązanie typu Quick Identity Theft

 

Rosnąca przestępczość. Kradzież tożsamości jest rosnącą i podstępną przestępczością. Wpływ na raport kredytowy ofiary może być niszczący. Jeszcze gorsze może być poczucie bezsilności, które ofiara może stawić czoła, gdy walczą o znalezienie rozwiązania. Ekspert naprawy kredytu Jim Kemish omawia szybki i skuteczny środek zaradczy dostępny dla wszystkich.

 

Nieprzyjemna możliwość

 

Czy są jakieś wpisy w raporcie kredytowym, które nie należą do Ciebie? Może to być wynikiem błędu łączenia plików ze strony biur kredytowych. Albo mogą być wynikiem bardziej nędznego przypadku kradzieży tożsamości. Ustawa o wiarygodnych raportach o transakcjach kredytowych (FCRA) zapewnia bardzo specyficzne i skuteczne narzędzia do korygowania przypadków kradzieży tożsamości i szybkie zablokowanie błędnych informacji przed pojawieniem się w raporcie kredytowym i wpływaniu na ocenę kredytową.

 

Sekcja 611

 

Większość sporów podlega przepisom sekcji 611 FCRA, które stanowią, że „jeśli kompletność i dokładność wszelkich informacji zawartych w pliku konsumenta w agencji sporządzającej raporty konsumenckie jest kwestionowana przez konsumentów, a konsument informuje agencję bezpośrednio lub pośrednio za pośrednictwem Odsprzedawcę takiego sporu, agencja bezpłatnie przeprowadza rozsądne ponowne ponowne dochodzenie w celu ustalenia, czy sporne informacje są niedokładne i odnotowują aktualny stan spornych informacji lub usuwają przedmiot z akt przed końcem 30 Pierwszego dnia rozpoczynającego się w dniu, w którym agencja otrzyma zawiadomienie o sporze „.

 

Potężny narzędzie naprawy kredytu

 

Procedury sekcji 611 są zwykle grzywne, ale jeśli masz transakcję oczekującą, która wymaga raportu kredytowego, aby znajdował się w najlepszej formie i czasie, powinieneś wziąć pod uwagę dużą broń. Środkiem zaradczym związanym z kradzieżą tożsamości firmy FCRA jest najskuteczniejsze narzędzie szybkiego działania. Zanim jednak skorzystasz z tego potężnego narzędzia do naprawy kredytu, musisz ustalić, że błędne informacje dotyczące Twojego raportu są czymś więcej niż problemem łączenia plików.

 

Oceń sytuację

 

Wiele z błędnych wpisów, które pojawiają się w raportach kredytowych konsumentów, wynika z nieprzyjemnych problemów wynikających z połączenia plików, wynikających z niedociągnięć w systemach zarządzania danymi biura. Są one zbyt powszechne i nie należą do kategorii kradzieży tożsamości. Jeśli zbadasz raport kredytowy i odkryjesz konto, które nie należy do Ciebie, natychmiast musisz podjąć działania. Pierwszym krokiem jest wezwanie wierzyciela, który dostarcza dane do biura kredytowego i zapyta ich, czy konto jest naprawdę pod Twoim imieniem. W wielu przypadkach ofiara łączenia plików szybko odkrywa, że ​​te tajemnicze konta należą do kogoś o podobnych cechach identyfikacyjnych, podobnie jak imię. W tym przypadku Twoje naprawy kredytowe będą objęte sekcją 611, jak wskazano powyżej. Ale jeśli wierzyciel mówi, że to jest Twoje konto i weryfikuje Twoje imię i nazwisko oraz adres i wiesz, że jest to konto, na które nigdy nie byłeś osobiście otwarty, nadszedł czas na działanie Odwiedz link, aby uzyskac wiecej informacji pozyczki bez bik i krd w domu klienta.

Spór
Spór o tożsamość tożsamości musi zawierać raport o kradzieży tożsamości, który można uzyskać od autoryzowanej agencji, w tym, między innymi, w lokalnym departamencie policji, FTC, w amerykańskim urzędzie pocztowym. Oprócz Raportu o kradzież tożsamości musisz przedstawić wyraźny dowód tożsamości, identyfikację każdego podejrzanego konta w raporcie oraz oświadczenie, że podejrzany o informacje nie jest związany z jakąkolwiek transakcją dokonaną przez Ciebie. Nie popełnij błędu podając spekulacji na temat spornych przedmiotów. Biura kredytowe chcą tylko prostych faktów. Wiele wysiłków związanych z naprawą kredytu jest pozbawionych zbyt dużej ilości informacji. Nie błyszcz wodą.